ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. “Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър  уебсайта www.svetlio.bg

2. “Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния потребител чрез заявка за закупуване на стоки без регистрация, чрез заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща.

3. “Услуги” са всички действия, осъществявани от страна на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

4. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.nsvetlio.bg , който предлага чрез електронна търговия продукти и услуги.

5. „Клиент” е всяко лице, което е осъществило или желае да осъществи поръчка чрез електронния магазин на уебсайта: www.svetlio.bg

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

1. Съгласно ЗЗП Ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на електронния магазин www.svetlio.bg e дружество ЕСКЕЙДИ САУНД ООД учредено и съществуващо съгласно българското законодателство с ЕИК BG175061301 и адрес на управление ул. Св. Св. Кирил и Методий 76, с. Иваняне, Столична община.

1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка се определят по фиксирана ставка на избраната от клиента куриерска фирма за извършване на доставката.

2. В съдържанието на електронния магазин www.svetlio.bg са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин www.svetlio.bg единствено за персонална употреба.

3. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин www.svetlio.bg става чрез неговия IP адрес.

ІІІ. ПАЗАРУВАНЕ

Пазаруването чрез електронния магазин www.svetlio.bg се извършва без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон и имейл за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка, както и запознаването с информацията в частта им относно защита на личните данни.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Клиентът на електронния магазин svetlio.bg, получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

2. Потребителят има право

2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин www.svetlio.bg по реда и условията, посочени в него

2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

2.4.Има право на замяна или отказ от покупка на всеки продукт, закупен от нас в срок от 14 работни дни. При връщане се възстановява 100% от стойността, на която е закупен продукта, като това не включва транспортните разходи. При връщане на поръчка, в която е включен подарък, подаръкът трябва да бъде върнат заедно с поръчката.

 За да се върне или замени продукт, продуктът трябва да отговаря на всички условия за замяна / връщане. 

2.4.1 Процедура за отказ от покупка или замяна:

 • Срокът за замяна или връщане е 14 работни дни от получаването на пратката от куриер.
 • За да замените продукт, първо се уверете, че размерът или моделът, който искате да получите, е наличен. Ако в сайта ни е изчерпан, можете да се свържете с нас, за да го изработим, ако е възможно.
 • Можете да заменяте, не само за друг размер, но и за друг модел, без значение дали цената е по-ниска или по-висока.
 • За да изпратите продуктите към нас, се уверете, че отговарят на условията. Можете да прочетете условията за продукти за връщане по надолу на тази страница.
 • Свържете се с нас на info@svetlio.bg и заявете своето желание за връщане/замяна (в случай, че желаете замяна, посочете  адресът, до който желаете да получите заменените продукти.)
 •  Не е необходимо да очаквате потвърждение от нас.
 • Изпратете продуктите до офис Еконт Банкя, ул.  офис Спиди Банкя, ул. “София” 44 за получател: Светослав Емилов Витков, телефон на получателя: 0879521610.
 • Транспортните разходи на пратки за връщане и замяна се поемат от клиента и в двете посоки.
 • След пристигането на пратката в офис, ще я разопаковаме и ще извършим проверка дали условията към продуктите са спазени.
 • Ако продуктите са в търговски вид:
  • Ще изпратим новите продукти на посоченият от вас адрес.

                   или

  • Ще възстановим 100% от сумата, която сте заплатили.
 •  Ако продуктите не отговарят на условията за връщане, ще бъдат изпратени обратно към вас на посоченият от Вас адрес.

2.4.1 Условия за продуктите, които изпращате към нас: 

 • Продуктите трябва да бъдат сгънати, в търговски вид, в оригиналното им състояние.
 • Продуктите не трябва да бъдат носени, гладени прани или да имат следи от употреба.
 • При възстановяване на сума, ако с пратката си сте получили подарък, то той също трябва да бъде върнат.

3. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила, включително като не предоставя лични данни на субекти на данни, различни от него самия.

3.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от ЕСКЕЙДИ САУНД ООД продукти и услуги.

3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, авторско право, търговска марка, патент, морално право, поверителност, търговска тайна, право на интелектуална собственост, право на защита на лични данни и др.

3.5. Да уведомява незабавно ЕСКЕЙДИ САУНД ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

3.6. Да поеме отговорност за съдържанието на информация, която публикува като коментари и мнения в социалните мрежи или в други платформи.

3.7 Ще бъдете подведени под отговорност от съответните органи при публикуване на неверен материал и при всички случаи на злонамерени действия.

4. Електронният магазин www.svetlio.bg , собственост на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД има право:

4.1. Да отказва достъп.

4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя.

4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин www.svetlio.bg . Те остават собственост на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

4.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен www.svetlio.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, при съобразяване на приложимите правила относно защита на личните данни, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

4.6. Да използва всякакъв вид снимков или видео материал, предоставен от клиенти или потребители на сайта svetlio.bg като рекламен материал и да бъде публикуван в социалните мрежи, освен ако потребителят/клиентът/собственикът му ни е предупредил, че не желае да бъде използван като такъв.

4.7. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

4.8. Да премахва, блокира или забраня всяко съдържание, без предупреждение, което е в разрез с етични и морални норми и считаме за опасно спрямо услугите или потребителите на Сайта.

5. Електронният магазин www.svetlio.bg:

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.

5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин www.svetlio.bg. Ако в резултат на ползване на електронния магазин www.svetlio.bg, на продукти или услуги от него от Ваша страна възникнат вреди, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин www.svetlio.bg

5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин www.svetlio.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ЕСКЕЙДИ САУНД ООД.

V. СТОКИ

1. Продаваните стоки са собственост на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД.

2. Клиентът вижда в сайта www.svetlio.bg единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен той бива веднага уведомяван по телефона

VI. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставки се извършват само на територията на България.

2. Цената за доставка на територията на България се определя по фиксирана ставка на избраната от клиента куриерска фирма за извършване на доставката.

3. Доставки се извършват от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа, (събота до 14 часа). Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

4. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. Фирма ЕСКЕЙДИ САУНД ООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.

5. Поръчки, направени след 14.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.

6. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

7. Клиентът има право да откаже поръчка в законовоустановения 14 дневен срок.

8. При сгрешен или липсващ продукт желаният от клиента такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД. При сгрешен или липсващ продукт клиентът не заплаща допълнително такса за доставка.

9. Можете да върнете закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложена касова бележка. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

VII. НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

1. Плащане в брой: – чрез П.П.П. на куриер, при доставка.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С цел закупуването на продукти или услуги от електронен магазин www.svetlio.bg, Вие предоставяте личните си данни напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес за доставка и телефон за контакт. Електронният магазин www.svetlio.bg обработва Вашите лични данни съгласно приетите от него Политика за защита на личните данни , настоящите Общи условия, както и въз основа на предвидените в приложимото законодателство за защита на личните данни основания, и при спазване на изискванията за такова обработване.

2. Електронният магазин www.svetlio.bg, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси. Подробна информация за този вид обработване на лични данни и за използваните на сайта бисквитки може да откриете в нашата “Политика на поверителност и защита на личните данни”.

3. Хипервръзки: ЕСКЕЙДИ САУНД ООД не поема никаква отговорност за съдържание, както и за начина, по който външни сайтове и доставчици използват Вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

5. Правила за защита на личните данни: ЕСКЕЙДИ САУНД ООД е приело Политика за защита на лични данни на своите клиенти.

6. Информационно изложение относно защита на личните данни: Настоящата част от Общите условия за ползване на услугите от ЕСКЕЙДИ САУНД ООД предоставя подробна информация, свързана със защитата на личните данни за физическите лица при използването на онлайн услугите и при закупуването на продуктите, предоставяни от ЕСКЕЙДИ САУНД ООД. Целта на настоящата част от Общите условия е да бъде уведомен Клиента какви лични данни за него обработва ЕСКЕЙДИ САУНД ООД, причините, поради които ги обработва, колко дълго се съхраняват тези данни, какви са правата на Клиента във връзка със защита на неговите лични данни и как могат тези права да бъдат упражнени.

7. Категории обработвани лични данни: ЕСКЕЙДИ САУНД ООД събира и обработва лични данни до степента, която е необходима в рамките на дейностите, извършвани от него, и с цел предоставяне на висококачествени услуги. При използване на уебсайта, дружеството обработва следните категории лични данни:

• идентифицираща информация: имена (име и фамилия), IP адрес;

• информация за контакти: имейл адрес; телефонен номер;

• лични данни, необходими за предприемане на стъпки по искане на Клиент преди сключването на договор за поръчка на продукти;

• други лични данни, каквито са или могат да станат необходими, за целите на използване на уебсайта за поръчки на продукти и/или съпътстващите ги услуги, необходими за изпълнение на поръчките (напр. доставка).

8. Основания и Цели на обработване на лични данни: ЕСКЕЙДИ САУНД ООД обработва (събира, съхранява и използва) лични данни за Клиентите въз основа на някое от посочените по-долу основания и с оглед постигане на някоя от посочените по-долу цели:

a. Изпълнение на правни задължения на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД обработва лични данни за Клиентите, за да изпълни правни задължения, свързани с предоставяните услуги, включително, но не само с:

• осъществяване на онлайн търговия.

• отговор на официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган.

b. Изпълнение на договор, сключен с или в полза на Клиентите, или за предприемане стъпки по искане на физически лица, субекти на данните, преди сключването на договор ЕСКЕЙДИ САУНД ООД обработва лични данни за сключване и изпълнение на договори за онлайн поръчка и продажба на продуктите, предлагани от Дружеството, както и за изпълнение на правата и задълженията съгласно настоящите Общи условия, както и за да предостави информация по отношение на услугите, към които потенциални Клиенти са заявили, че имат интерес (напр. получаване на потвърждение по имейл или телефон за успешна поръчка), както следва:

• установяване на отношения с нови Клиенти;

• сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори;

• осъществяване на комуникация с Клиенти.

c. Цели, свързани с легитимните интереси на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД, както следва:
• вътрешна отчетност;
• събиране на вземания;
• дейности по извършване на проверка при връщане на закупени продукти или отказ от направена поръчка. Ако се наложи ЕСКЕЙДИ САУНД ООД да извършва допълнителното обработване за цели, различни от посочените по-горе в настоящата част на Общите условия, ЕСКЕЙДИ САУНД ООД ще информира Клиентите, когато е необходимо получаването на тяхното съгласие за това. Поради естеството на очертания по-горе вид и обем на събираните при ползване на уебсайта на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД лични данни, в случай на непредоставяне на някои или всички от тях, ЕСКЕЙДИ САУНД ООД може да се окаже в невъзможност да предостави заявената поръчка или услуга.

9. Категории получатели на лични данни: С цел изпълнение на гореспоменатите цели, ЕСКЕЙДИ САУНД ООД може да разкрива лични данни на Клиентите на следните категории получатели:

• доставчици на услуги, които осъществяват услуги от името на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД при или с цел използване на уебсайта на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД;

• търговски партньори при или с цел използване на уебсайта на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД за осъществяване на поръчки (куриерски фирми, пощенски оператор и др.);

• публични или съдебни органи, при поискване, в и до обема, разрешен съгласно закона;

• лица, предоставящи услуги по предоставяне и поддържане на оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка (включително съхранение) на лични данни, за отчитане на разплащания и др.

10. Периоди на съхранение на лични данни: ЕСКЕЙДИ САУНД ООД запазва лични данни за Клиентите за по-дългия измежду периодите, необходими или за спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, или друг период съгласно изискванията, приложими към дейността на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД. Обработването на лични данни се основава на принципа за свеждане на данните до минимум, в зависимост от и за целите на направените от Клиентите поръчки. Част от данните могат да се съхраняват и след завършване на заявената от Клиента поръчка за целите на изпълнение на законови задължения на ЕСКЕЙДИ САУНД ООД или за целите на легитимните интереси на дружеството.

11. Права на субектите във връзка със защита на личните данни: В съответствие с приложимите регулаторни изисквания, Клиентът имат право на:

• информация, при събиране на личните данни от него или от трети страни;

• право на достъп до неговите лични данни и по-конкретно:

(i). потвърждение дали лични данни за него се обработват от ЕСКЕЙДИ САУНД ООД;

(ii). предоставяне на достъп до данните чрез копие от данните, които са в процес на обработване, както и информация относно целите на обработването; категориите лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; сроковете за съхранение на личните данни; съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, или на възражение срещу обработването; правото на жалба до Надзорен орган (който в Република България е КЗЛД); източниците на лични данни; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

• право на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;

• право на изтриване на личните данни, когато са налице предвидените в приложимото законодателство основания;

• право на ограничаване на обработването;

• право на преносимост на данните;

• право на възражение;

• правото му да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици или по друг начин го засяга в съществена степен;

• даване, промяна или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, когато основание за обработването е негово съгласие. Клиентите могат да упражнят своите права чрез подаване на писмено заявление до ЕСКЕЙДИ САУНД ООД по електронна поща до посочения по-долу имейл адрес чрез квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

12. Изменения на правилата за защита на личните данни: ЕСКЕЙДИ САУНД ООД информира Клиентите за каквито и да е съществени изменения на тези Общи условия, включително в частта им относно защита на личните данни, чрез своя уебсайт или чрез други обичайни канали за комуникация.

14. Данни за контакт в случай на въпроси във връзка със защита на личните данни: В случай на въпроси, свързани с обработването на лични данни съгласно настоящите Общи условия, Клиентите могат да се свържат с нас на имейл адрес info@svetlio.bg.

Вашето право на лична поверителност е важно за нас. Може да се запознаете с нашата Политика за поверителност, за да видите как събираме и използваме вашата лична информация.